Odpověď na příspěvek: Překlad - místo "vražedlník" má být "otrokář"...

Od: Anonym: P.A.Semi <> ( ---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 02. 2019 01:33
Předmět: Překlad - místo "vražedlník" má být "otrokář"...

Slovo G443 ανθρωποκτονος (Antropochtonos) nesprávně přeložené jako "vražedlník", v originálu zcela jistě znamená "otrokář" ze slov G444 ανθρωπος (antropos) "člověk" a G2932 κταομαι (chtaomai) "vlastnit" nebo G2934 κτημος (chtemos) "vlastnictví,dobytek!", ale kvůli tehdy římanům to přeložili do Vulgáty jako "homicida" "vrah"… Přečtěte si text před tím (J8:31-47), že zcela jistě mluví o otroctví hříchu, a zároveň mluví o těch židech, kteří celou historii byli předními z otrokářů… Je to velmi důležitý verš a je důležité jej chápat správně… (Tedy i chcete-li se odvolávat "sola scriptura" na znění Bible, nemůžete se ale odvolávat na překroucené překlady.)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód