Historie kazatelů na sboru ČCE KADAŇ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 1948 1. 12. 1976 f Pavel Freitinger vikář
1. 12. 1976 31. 1. 1978 f Pavel Freitinger farář
  • Aktualizace: 13. 08. 2013, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus