Historie kazatelů na sboru ČCE ve Chvaleticích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 10. 1904 25. 2. 1924 f Václav Baše farář
1. 9. 1924 17. 5. 1926 f Josef Matějka farář
17. 11. 1926 26. 12. 1927 f Josef Pospíšil vikář
27. 12. 1927 23. 1. 1928 f Josef Pospíšil farář
11. 10. 1928 30. 4. 1946 f Jaroslav Timoteus Štulc farář
14. 5. 1947 31. 8. 1969 f Bohuslav Teplý ThDr farář
1. 10. 1973 31. 12. 1975 d Vilém Pospíšil diakon
15. 4. 1976 31. 12. 1987 f Adolf Ženatý farář
  • Aktualizace: 13. 07. 2022, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny