Historie kazatelů na sboru ČCE HUSLENKY

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
11. 4. 1895 8. 7. 1897 f Gustav Adolf Říčan vikář
9. 7. 1897 30. 6. 1933 f Gustav Adolf Říčan farář
7. 5. 1934 14. 2. 1936 f Václav Matoulek vikář
15. 2. 1936 15. 11. 1950 f Václav Matoulek farář
20. 11. 1939 30. 4. 1941 f Josef Kovář diakon (Thst) Huslenky (HOVĚZÍ)
1. 7. 1941 30. 4. 1942 f Josef Kovář diakon (Thst) Huslenky (HOVĚZÍ)
1. 1. 1951 21. 7. 1952 f Jaroslav B. Staněk vikář
22. 7. 1952 31. 10. 1977 f Jaroslav B. Staněk farář; 1.11.1952 - 22.10.1954 voj. služ.
1. 10. 1979 28. 2. 2006 f Miloslav Gregar farář
1. 12. 2006 30. 11. 2024 f Jiří Palán farář
  • Aktualizace: 29. 10. 2021, kazatel ČCE Jiří Palán

Schematismus – poslední změny