Historie kazatelů na sboru ČCE HEŘMANŮV MĚSTEC

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 7. 1937 17. 10. 1941 d Dalibor Eduard Timoteus Molnár diakon
1. 9. 1941 31. 8. 1944 f Josef Francouz diakon
1. 8. 1950 31. 3. 1953 f Ladislav Hešík diakon
1. 1. 1954 17. 3. 1957 f Pavel Kyprý vikář Chrudimského seniorátu pro Heřm.Městec
18. 3. 1957 30. 4. 1968 f Pavel Kyprý
1. 6. 1968 30. 6. 1971 f Petr Jankovský diakon
1. 1. 1972 31. 10. 1972 f Ladislav Blecha farář
1. 11. 1972 30. 6. 1983 f Mirjam Doležalová vikářka
1. 4. 1986 30. 9. 1994 v Alena Balabánová vikářka
1. 10. 1994 31. 1. 1998 f Dagmar Hrubantová vikářka
1. 2. 1998 31. 8. 2007 f Dagmar Hrubantová farářka
1. 9. 2007 31. 8. 2022 f Jan Plecháček farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus