Historie kazatelů na sboru ČCE ve Znojmě

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 11. 1946 30. 9. 1948 f Jan Zlatohlávek farář
1. 1. 1950 31. 12. 1988 f Rudolf Šimša farář
1. 4. 1990 31. 10. 2006 f Jiřina Kačenová vikářka/jáhenka; farářka; z toho část na mateřské dovolené
1. 1. 2007 31. 7. 2015 f Jana Špinarová farářka
1. 11. 2015 31. 10. 2018 f Pavel Kašpar farář
1. 11. 2018 31. 10. 2023 f Marta Sedláčková
  • Aktualizace: 22. 11. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny