Historie kazatelů na sboru ČCE ve Vítkově

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 2. 1950 31. 7. 1954 f Jaroslav Batla vikář
1. 3. 1955 31. 3. 1967 f Jaromír Jun vikář
1. 11. 1967 30. 11. 1989 f Jaromír Sečkař farář
15. 5. 1999 r. 2000 f Rostislav Chlubna farář
  • Aktualizace: 20. 01. 2023, ÚCK (synodní rada) Martin Balcar

Schematismus – poslední změny