Historie kazatelů na sboru ČCE VELIM

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1783 14. 1. 1785 f Štěpán Szeremley farář
r. 1785 r. 1788 f František Kovácz farář
r. 1788 r. 1800 f Jan Breznay farář
r. 1800 r. 1829 f Mikuláš Toronay farář
r. 1830 r. 1845 f Josef Rimány farář
r. 1847 r. 1858 f Jan Ruml farář
r. 1857 r. 1859 f Justus Emanuel Szalatnay vikář
8. 5. 1859 30. 4. 1910 f Justus Emanuel Szalatnay farář
27. 1. 1882 19. 12. 1882 f Eduard Gustav Adolf Molnár vikář
1. 8. 1884 23. 5. 1885 f Jan Emanuel Řepa vikář
r. 1889 r. 1892 f Josef Marek vikář
1. 9. 1889 20. 6. 1891 f Josef Souček vikář
r. 1891 r. 1894 f Bedřich Gerža vikář Velim, Vanovice, Nebužely
1. 5. 1892 8. 11. 1893 f Václav Baše výpomocný kazatel
9. 11. 1893 31. 7. 1896 f Václav Baše superintendentní vikář
16. 11. 1893 23. 6. 1898 f František Šustr superintend. vikář
15. 10. 1898 28. 2. 1900 f Václav Baše superintendentní vikář
1. 8. 1899 31. 10. 1900 f Čeněk Fiala vikář
28. 7. 1900 24. 3. 1905 f Václav Bureš vikář
r. 1906 19. 1. 1917 f Jaroslav Řepa superintendentní vikář
20. 1. 1907 30. 9. 1946 f Jaroslav Řepa farář
1. 10. 1942 30. 9. 1943 f Jaroslav Choděra vikář
1. 10. 1943 31. 7. 1944 f Josef Sládek vikář
1. 8. 1944 31. 5. 1946 f Jiří Vojtěchovský vikář
1. 6. 1946 30. 9. 1950 f Jiří Vojtěchovský farář
1. 11. 1947 30. 6. 1956 f Adrian Mikolášek vikář s určením pro Zásmuky
1. 3. 1951 30. 4. 1975 f Jan Zlatohlávek k 1. 5. 1975 odňat státní souhlas + odchod do důchodu
1. 11. 1955 31. 3. 1957 f Dalibor Molnár Mgr. vikář pro Zásmuky
15. 5. 1978 30. 4. 1989 f Josef Hlaváč farář; 21.10.1977 - 18.11.1987 nám. synodního seniora
1. 1. 1983 31. 12. 1987 d Květoslava Hlaváčová diakonka
1. 12. 1992 30. 6. 1997 f Karel Dřízal vikář
1. 9. 1997 14. 5. 2003 f Ondřej Wolf farář
1. 9. 2011 31. 8. 2020 f Lukáš Ondra farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE VELIM

Poslední změny - schematismus