Historie kazatelů na sboru ČCE ve Valašském Meziříčí

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1912 r. 1914 f Štěpán Pavlinec vikář VALTEŘICE (nyní kaz. stanice sboru Jilemnice)
1. 9. 1923 31. 12. 1935 f František Hrejsa farář
1. 5. 1936 7. 8. 1939 f Bohuslav Hromádka farář
1. 5. 1939 31. 12. 1939 f Miroslav Rodr vikář
1. 1. 1940 31. 8. 1951 f Miroslav Rodr farář
1. 11. 1951 31. 8. 1979 f Jan Amos Dvořáček farář
24. 3. 1980 31. 12. 1985 f Daniel Ženatý vikář
1. 1. 1986 14. 8. 1990 f Daniel Ženatý farář; 1.4.1980 - 18.11.1981 voj. služ.
1. 10. 1991 31. 10. 1995 f Jan Krupa vikář
1. 11. 1995 31. 1. 2008 f Jan Krupa farář
1. 9. 2009 31. 8. 2024 f Daniel Heller farář
1. 1. 2011 31. 12. 2019 pp Věra Tyralíková pastorační pracovnice
1. 1. 2020 31. 12. 2021 pp Libor Nejedlý
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, kazatel ČCE Daniel Heller

Schematismus – poslední změny