Historie kazatelů na sboru ČCE v Třebechovicích pod Orebem

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
28. 12. 1894 31. 8. 1939 f Josef Čapek farář
1. 9. 1939 31. 8. 1950 f Miroslav Růžička farář
1. 9. 1942 30. 9. 1944 f Bohuslav Polívka diakon (Thst) Třebechovice p. O. a Klášter n. Děd.
1. 12. 1943 30. 9. 1949 f Vladimír Doule vikář pro Rychnov nad Kněžnou; 1.1.1946 - 8.3.1947 voj. služ.)
1. 8. 1949 31. 3. 1953 v Josef Novák vikář pro RYCHNOV N. KNĚŽNOU
1. 9. 1950 30. 9. 1958 f Jan Miřejovský farář
1. 2. 1954 17. 6. 1962 f Miroslav Rozbořil vikář pro KOSTELEC n. Orl.
1. 10. 1958 30. 11. 1983 f Miroslav Brož farář
1. 10. 1984 31. 10. 1993 f Alois Němec farář
1. 4. 1996 r. 2002 f Miloš Lapáček jáhen
1. 10. 2002 31. 12. 2017 f Filip Čapek farář
1. 11. 2018 31. 10. 2023 f Michael Erdinger
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny