Historie kazatelů na sboru ČCE ROVEČNÉ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 1894 23. 4. 1926 f František Ilek farář
23. 7. 1928 14. 9. 1931 f Jan Amos Pellar vikář
15. 9. 1931 15. 12. 1932 f Jan Amos Pellar farář
23. 1. 1934 30. 6. 1937 f Emil Stehlík farář
1. 1. 1938 14. 9. 1947 f Vilém Jelínek farář
1. 3. 1948 31. 7. 1955 f Jan Amos Pavlinec farář
1. 8. 1955 14. 5. 1960 f Josef Průša farář
17. 5. 1960 15. 7. 1965 f Bohuslav Černík Mgr. farář
16. 7. 1965 31. 10. 1979 f Mirko Nagy farář
1. 12. 1979 30. 9. 1981 f Jiří Širůček vikář
1. 11. 1981 16. 8. 1991 f Miroslav Erdinger vikář; 1.12.1981 - 30.6.1983 civil. služ.
1. 3. 1992 31. 10. 1997 f Miroslav Pfann vikář
1. 11. 1997 31. 7. 2005 f Miroslav Pfann farář
1. 9. 2005 31. 8. 2019 f Ondřej Ruml farář
1. 9. 2019 31. 8. 2020 f Ida Tenglerová
1. 9. 2020 31. 8. 2025 f Jana Potočková
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus