Historie kazatelů na sboru ČCE v praze 6 - Střešovicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 1930 14. 12. 1932 f Bohuš Hrejsa vikář Praha Střešovice (dříve Břevnov)
15. 12. 1932 31. 8. 1973 f Bohuš Hrejsa farář Praha Střešovice (dříve Břevnov)
1. 4. 1939 30. 9. 1945 v Josef Svatoň vikář a katecheta
1. 2. 1941 31. 8. 1943 f Karel Jirků diakon (Thst.) Praha Střešovice, Salvátor, Libeň
1. 3. 1941 31. 8. 1943 f Vladimír Doule praktikant Thst
1. 9. 1942 30. 11. 1943 f Vladimír Doule diakon (Thst)
1. 9. 1943 30. 9. 1944 - Jan Milíč Lochman diakon (Thst)
1. 9. 1944 31. 5. 1945 f Zdeněk Navrátil diakon (Thst)
15. 1. 1952 31. 10. 1954 v Jaroslav Ryšavý vikář
1. 6. 1953 5. 1. 1954 v Eva Kučerová diakonka
5. 1. 1954 31. 5. 1956 v Eva Kučerová vikářka
1. 2. 1956 30. 4. 1957 f Renatus Schiller vikář
1. 6. 1957 6. 9. 1959 v Milena Tůmová Mgr. vikářka
1. 6. 1959 15. 1. 1962 v Pavel Filipi vikář; 1959 - 20.12.1961 voj. služ.
16. 11. 1959 31. 12. 1963 f Blahoslav Hájek vikář (1.11.1957 - 1.11.1959 voj. služ.)
15. 3. 1964 30. 11. 1964 f Miloslav Plecháček vikář
1. 9. 1973 r. 1999 f Jaroslav Vetter farář
1. 1. 1996 31. 8. 2008 f Marta Zemánková vikářka/jáhenka; od 1.10.1997 farářka
1. 8. 1999 21. 11. 2021 f Pavel Pokorný farář
1. 10. 2001 30. 10. 2002 f Daniela Rothkegel vikariát - mentor Pavel Pokorný
r. 2003 r. 2004 f Daniela Rothkegel seniorátní farářka
1. 10. 2008 30. 9. 2009 f Magdalena Smetana vikariát
1. 10. 2009 31. 8. 2020 f Lenka Ridzoňová farářka
  • Aktualizace: 26. 10. 2023, uživatel Evangnetu Alena Gottwald

Schematismus – poslední změny