Historie kazatelů na sboru ČCE v Praze 3 - Žižkově II

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 4. 1928 30. 11. 1938 f Antonín Verner farář
1. 3. 1939 31. 12. 1948 - Vlasta Vojtěchová katechetka
1. 4. 1939 31. 8. 1972 f Vladimír Čapek farář
14. 10. 1941 31. 10. 1944 f Miloslav Dobrkovský praktikant (Thst.) + 1.10.1942 - 31.10.1944 diakon (Thst.)
1. 9. 1972 31. 8. 1987 f Otakar Funda Dr. theol. farář
1. 9. 1989 31. 10. 1998 f Bohdan Pivoňka farář; od r. 1993 na částečný úvazek pracoval ve vězeňství
1. 1. 2000 30. 9. 2003 f Daniel Kopecký farář
1. 10. 2003 31. 8. 2004 f Miloslav Nekvasil farář
1. 9. 2004 31. 8. 2019 f Jaromír Strádal farář
1. 11. 2019 31. 10. 2024 f Olga Mrázková
  • Aktualizace: 11. 07. 2022, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny