Historie kazatelů na sboru ČCE PÍSEK

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 6. 1923 31. 8. 1929 f Vladimír Čech farář
1. 8. 1930 31. 8. 1946 f Zdeněk Somolík farář
1. 1. 1947 12. 6. 1952 f Milan Srnka farář
1. 9. 1951 28. 6. 1952 f Alena Šounová učitelka náboženství
1. 10. 1952 30. 6. 1983 f Karel Palásek farář; 1.1.1971 - 31.12.1978 senior Jihočeský
1. 11. 1983 30. 9. 1987 f Jiří Kučera vikář
1. 6. 1989 30. 4. 1996 f Petr Chamrád vikář
1. 5. 1996 31. 7. 2001 f Petr Chamrád farář
r. 2001 30. 9. 2008 f David Nečil farář
1. 10. 2008 30. 9. 2023 f Jiří Ježdík farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE PÍSEK

Poslední změny - schematismus