Historie kazatelů na sboru ČCE OSTRAVICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1885 6. 5. 1918 f Jan Boruta
27. 11. 1918 25. 4. 1922 f Jaromír Kryštůfek farář Ostravice (St. Hamry)
1. 8. 1922 31. 8. 1952 v Adam Pindor diakon Ostravice (Staré Hamry)
1. 2. 1954 31. 12. 1982 v Severin Tůn vikář Ostravice (St. Hamry)
1. 9. 1983 31. 10. 2021 f Pavel Janás 1.9.1983-31.1.1998 diakon; od 1.2.1998 farář
  • Aktualizace: 22. 11. 2021, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny