Historie kazatelů na sboru ČCE v Nikolčicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1883 r. 1904 f Viktor Opočenský farář
19. 4. 1905 25. 2. 1907 f Oskar Opočenský farář
31. 10. 1914 4. 3. 1922 f Pavel Nešpor farář
1. 9. 1922 31. 8. 1924 f Josef Matějka farář
15. 12. 1925 15. 5. 1928 f František Karel Šedý farář
22. 10. 1929 15. 5. 1932 f Jaroslav Sochor farář
1. 8. 1932 31. 7. 1935 f Václav Hora diakon
1. 12. 1935 30. 4. 1946 f František Karel Šedý farář
16. 8. 1945 15. 4. 1953 v Miroslav Zástěra diakon
16. 4. 1953 31. 7. 1957 v Miroslav Zástěra vikář
15. 9. 1957 17. 12. 1960 f Vlastimil Jaša vikář
18. 12. 1960 31. 8. 1967 f Vlastimil Jaša farář
1. 12. 1967 31. 10. 1979 f Karel Jirků farář
1. 7. 1983 31. 10. 1994 f Mirjam Doležalová vikářka
1. 10. 2011 31. 12. 2021 f Kateřina Rybáriková jáhenka
1. 1. 2022 31. 12. 2023 f Jiří Gruber
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny