Historie kazatelů na sboru ČCE LOZICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1842 r. 1847 f Jan Ruml farář Lozice nebo Semtěš
r. 1895 r. 1898 f Bedřich Gerža farář
3. 9. 1908 22. 7. 1921 f František Odstrčil farář
28. 4. 1922 23. 7. 1929 f Titus Šoltész farář
16. 8. 1930 28. 2. 1933 f Vlastimil Šípal vikář
1. 8. 1933 31. 12. 1945 f Václav Bureš farář
1. 5. 1948 1. 2. 1949 f Adolf Dvorský vikář
1. 2. 1949 31. 8. 1950 f Adolf Dvorský farář
1. 9. 1950 31. 7. 1964 f Čeněk Šimonovský farář
1. 8. 1964 31. 7. 1976 f Zdeněk Jokl farář
1. 1. 1977 31. 3. 1977 v Antonín Nedbal Mgr. vikář
15. 8. 1982 31. 8. 1987 f Joel Ruml farář
r. 2001 31. 10. 2019 j Rut Kučerová jáhenka
  • Aktualizace: 12. 07. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus