Sbory podle konfese

Následující mapka ukazuje ve zjednodušené formě rozmístění sborů reformovaných (zelenou barvou) a lutherských (červeně) v ČCE. To dává pochopitelně smysl pouze u sborů vzniklých do r. 1918. Sbory mladší jsou pak ještě rozděleny na předválečné a poválečně. U některých sborů vzniklých do r. 1918 informace o konfesi v databázi chybí, tyto jsou zobrazeny černou barvou.
Tato mapka je pochopitelně jistým zjednodušením, vychází z databáze schematismu zde na Evangnetu, tj. zobrazeny jsou pouze současné sbory (tedy nikoliv sbory sloučené, zaniklé, nebo přetransformované v kazatelskou stanici jiného sboru). Podobně konfese v době vzniku sboru ještě nemusí nutně nic vypovídat o charakteru sboru dnes. Některé sbory rozvněž vznikly sloučeních lutherského a reformovaného sboru v místě; nebo po svém vzniku přešly k druhé konfesi. Tyto jsou vyznačeny žlutou barvou.

legenda

  • neuvedeno
  • do r. 1918 / A.V.
  • do r. 1918 / H.V.
  • do r. 1918 / H.V.+A.V.
  • r. 1918-1944
  • od r. 1945