f. Bernard Louis Martin  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1941
poznámka: ordinován 1965 Švýcarsko

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
11/1964 08/1966 vikář + farář reformované církve Švýcarsko
r. 1966 r. 1968 Thst. Praha
1. 9. 1968 30. 9. 1969 seniorátní vikář pro Vsetín
1. 10. 1969 31. 8. 1971 PŘEROV vikář
1. 9. 1971 odň. stát. souhl.; odchod do Švýcarska
r. 1991 r. 1994 presbyt. církev Chiapas (J Mexiko)
r. 2004 r. 2005 celocírkevní farář
r. 2005 r. 2006 VSETÍN (Horní sbor) farář; paralelně 0,5 úvazku ve Švýcarsku

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus