f. Adolf Kotouček  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1923
poznámka: ordinován 24.7.1949, zemřel 16.6.2019

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
2. 6. 1944 12. 6. 1945 NOSISLAV diakon (Thst)
13. 6. 1945 30. 6. 1949 Thst.
1. 7. 1949 9. 12. 1952 seniorátní vikář Poděbradského seniorátu Varnsdorf
10. 12. 1952 30. 6. 1966 VARNSDORF farář
1. 7. 1966 mimo církevní službu

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus