f. Josef Kostkan  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1889
poznámka: ordinován před 1919

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
7. 2. 1915 31. 7. 1918 KOLÍN v činné službě / jiná superintendentní vikář
1. 8. 1918 15. 6. 1919 VELENICE v činné službě / vikář vikář
16. 6. 1919 31. 12. 1952 v činné službě / farář farář HOŘÁTEV (nyní kaz. stanice sboru Nymburk)
1. 12. 1940 31. 12. 1952 Povšechný sbor v činné službě / seniorátní farář senior bývalého Podřipského seniorátu

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Schematismus – poslední změny