f. Tomáš Cejp 

adresa:
5. května 66
252 66 Libčice nad Vltavou

mobil: 776 345 622
email:
(sbor)
v činné službě
na sboru: LIBČICE nad Vltavou (od roku 2016)
nar.: 1961

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 12. 2016 31. 12. 2024 LIBČICE nad Vltavou farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny