f. Antonie Páleníková  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1904

o kazateli

Antonie Páleníková byla duchovní, která se velmi zasloužila o ordinaci žen a byla od počátku, tj. od roku 1929 velmi v této věci aktivní. Již 24.9.1932 požádaly sestry (Matoušková, Novotná, Páleníková) za rovnoprávné postavení žen k ordinaci a této službě. V roce 1951 měla na Synodu hájit ordinaci žen, ale díky administrativní chybě nebyla synodálem ač byla řáděn zvolena. Od roku 1953 byla konečně jako jedna z prvních ordinována k plné službě.

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 2. 1929 31. 10. 1953 PRAHA 8 - LIBEŇ katechetka, pověření k výuce a kázání, učitelka náboženství ČCE v Libni
1. 11. 1953 31. 12. 1953 PRAHA 4 - NUSLE volitelná za vikářku (tedy i ordinace), diakonka (pomocná duchovní)
1. 1. 1954 25. 5. 1957 PRAHA 4 - NUSLE vikářka
26. 5. 1957 15. 12. 1963 PRAHA 4 - NUSLE farářka
16. 12. 1963 30. 11. 1969 ve výslužbě
1. 12. 1969 31. 12. 1973 CHOTINĚVES vikářka

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Schematismus – poslední změny