pp. Milan Kantor 

adresa:
nám. Dr. M. Luthera 1
737 01 Český Těšín
tel: 591 142 059
mobil: 736 100 303
email:
(sbor)
pastorační pracovník
na sboru: ČESKÝ TĚŠÍN (od roku 2013)
nar.: 1960

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 9. 2013 31. 12. 2024 ČESKÝ TĚŠÍN v činné službě / pastorační pracovník pastorační pracovník

  • Aktualizace: 23. 10. 2023, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny