j. Stanislav Mikulík 

adresa:
Seninka 56
756 11 Seninka

mobil: 733 202 396
email:

mimo službu
nar.: 1987

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2011 31. 10. 2015 VSETÍN (Horní sbor) jáhen

  • Aktualizace: 06. 05. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny