f. Marie Jüptner Medková 

adresa:
Farní sbor ČCE v Předhradí
U Parku 36
289 41 Pňov-Předhradí

mobil: 724 716 603
email:

v činné službě
na sboru: PŘEDHRADÍ (od roku 2018)
nar.: 1982
poznámka: tajemnice-farářka mládeže ČCE

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2008 31. 8. 2009 seniorátní farářka 0,5 úvazku; senior. pastor. pracovnice 0,5 úvazku
1. 9. 2009 31. 8. 2015 farářka mládeže
1. 9. 2018 31. 8. 2025 PŘEDHRADÍ

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny