f. Daniel Matějka ml  (horácký konsenior)

adresa:
Moraveč č. 35
393 01 Pelhřimov

mobil: 777 258 831
email:

v činné službě
na sboru: MORAVEČ (od roku 2008)
konsenior: horáckého seniorátu
nar.: 1982

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
15. 9. 2008 14. 9. 2023 MORAVEČ v činné službě / farář farář
15. 9. 2023 14. 9. 2033 MORAVEČ v činné službě / farář farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu