f. Marek Bárta  (královéhradecký konsenior)

adresa:
Šonov 95
549 08 Šonov u Nového Města nad Metují
email:

v činné službě
na sboru: NÁCHOD - ŠONOV (od roku 2006)
konsenior: královéhradeckého seniorátu
nar.: 1976

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2006 31. 8. 2026 NÁCHOD - ŠONOV farář

  • Aktualizace: 10. 01. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny