j. Miroslav Německý  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1932

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
r. 2000 31. 7. 2010 KRAKOVANY v Čechách jáhen
1. 8. 2010 13. 3. 2015 CHLEBY jáhen

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus