f. Jiří Tengler  (poličský konsenior)

adresa:
nábř. Svobody 561
572 01 Polička

mobil: 776 897 889
email:

v činné službě
na sboru: POLIČKA (od roku 2011)
konsenior: poličského seniorátu
administruje: FS ČCE KROUNA
nar.: 1974

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 1. 2001 31. 8. 2005 ZÁBŘEH v činné službě / farář farář
1. 9. 2006 31. 1. 2011 ZÁBŘEH v činné službě / farář farář
1. 2. 2011 31. 1. 2026 POLIČKA v činné službě / farář farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová