pp. Kristýna Malíšková Pilecká Th.D.

adresa:
(adresa nenalezena)
email:

v činné službě
nar.: 1979

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 2. 2022 30. 9. 2022 Seniorát pražský v činné službě / pastorační pracovník

  • Aktualizace: 24. 05. 2023, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny