f. Miroslav Čejka 

adresa:
Straněnská 837
539 01 Hlinsko

mobil: 603 265 495
email:

v jiné službě
nar.: 1951

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 1. 1981 1. 2. 1982 seniorátní vikář pro Libice n. Cidl.
1. 2. 1982 1. 7. 1988 OPATOVICE vikář
1. 1. 1988 31. 12. 2019 HLINSKO farář

  • Aktualizace: 01. 12. 2021, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny