Píseň EZ 703 - Pokoj vám

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Pokoj vám

O písni

1. „Pokoj vám!“ Ten pozdrav zazněl / tehdy, když vstal z mrtvých Pán. /:Tak oslovil učedníky, jimiž byl už oplakán.:/

2. „Pokoj vám!“ - ten starý pozdrav / určený je také nám. /:Nebojme se, on je s námi. / Ten kdo věří, není sám:/

3. „Pokoj vám!“ Kdo doufá v Krista, / může nyní jistý být: /:Kristus smazal naše hříchy, / vyvolil nás za svůj lid.:/

4. „Pokoj vám“ Ten plný pokoj, který marně hledá svět, /:na Bohu a jeho lásce / vždycky bude záviset.:/