Píseň EZ 699 - Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí
Stejný nápěv jako: EG 170

O písni

1. Pane, dej, ať už nás nic už nerozdvojí.
Nejsme sami sví, ale jenom tvoji.
Přijď a z rukou svých, které dobře chrání,
dávej požehnání pro smutek a smích.

2. Tvoje bohatství každému se dává,
v lásce štědrý být, v tom je pravá sláva.
Chléb ať lidem všem rádi rozdáváme,
příchozí i známé stejně milujeme.

3. Pokoj daruj nám, který všechno mění.
Země plná je tvého zaslíbení.
Zbavme bědné pout, veďmě v beznaději.
Ti, kdo s pláčem sejí, s písní budou žnout.

4. Pane, dej, ať nás už nic nerozdvojí.
Nejsme sami sví, ale jenom tvoji.
Přijď a z rukou svých, které dobře chrání,
dávej požehnání pro smutek a smích.