Píseň EZ 697 - Moc předivná

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Moc předivná
Stejný nápěv jako: Svítá 186

O písni

1. Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám příští uklidněn. Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra, a bude s námi každý nový den.

2. Ta divná dobrá moc svou sílu dá mi a věrně povede můj každý krok. Jí obklopen i dnes chci zůstat s vámi a s vámi prožít tento nový rok.

3. Mé staré srdce ještě prudce buší a těžce nese zlobu těchto chvil; ach, Pane, podej vyplašené duši svou spásu, již jsi pro ni připravil.

4. Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, jež trpce přetékají přes kraje, my přijmeme jej, nechceme se třásti, vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je.

5. A kdybys dopřál, Bože milostivý, na světě radost v jasu slunečním, pak prožitého dobře pamětlivi svůj život celý dáme službám tvým.

6. Své tiché světlo, jež se jasné skvěje nech teple prozařovat naši noc. A dej, ať smíme spatřit obličeje Svých milých, které provází tvá moc.

7. Když po vichřici soumrak plyne tiše, rád chorálu bych lidstva naslouchal a za zdmi slyšel nést se výš a výše tvých věrných dětí vděčnou píseň chval.

Textem této písně je původně báseň, kterou napsal ve vězení protestantský teolog Dietrich Bonhoeffer na konci roku 1944 (?), tedy nedlouho před svou popravou na zvláštní Hilterův rozkaz dne 9. dubna 1945. Bonhoeffer byl vězněn od roku 1943, poté, co byla odhalena jeho účast na přípravách atentátů na Hiltera.

Píseň na stejný text (Von guten Mächten) zpívají též němečtí evangelící, avšak s jinou melodii (píseň: ). Jiný překlad básně lze najít též v: Dietrich Bonhoeffer, Na cestě ke svobodě: Listy z vězení, Praha: Vyšehrad 1991, s. 278.


Přílohy