Píseň EZ 695 - Z přetěžkého kříže

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Z přetěžkého kříže
Stejný nápěv jako: EG 97

O písni

1. Z přetěžkého kříže, / který nesl Pán, / strom života stal se, / plody obtěžkán. / Kyrie eleison, / v prach se vracíme: / všechny z hrobu svoláš k trůnu / slávy své.

2. Na cestě tam k němu / v zaslíbenou zem / prosme, ať nás chrání / Pán svým pokojem. / Kyrie eleison, / v prach se vracíme: / všechny z hrobu svoláš k trůnu / slávy své.

3. Dnem i nocí na nás / všechno žaluje - / přece smíme slyšet: / Dokonáno je! / Kyrie eleison, / v prach se vracíme: / všechny z hrobu svoláš k trůnu / slávy své.

4. Díky, že dal nám Pán / v světle spočinout. / Přísná jeho milost, / milostivý soud. / Kyrie eleison, / v prach se vracíme: / všechny z hrobu svoláš k trůnu / slávy své.

5. Až nad samu propast / tlačí tíha vin - / přece smíme slyšet: / Já ti odpustím. / Kyrie eleison, / v prach se vracíme: / všechny z hrobu svoláš k trůnu / slávy své.

6. Z přetěžkého kříže, / který nesl Pán, / strom života stal se, / plody obtěžkán. / Kyrie eleison, / v prach se vracíme: / všechny z hrobu svoláš k trůnu / slávy své.