Píseň EZ 693 - Ježíš hříšné přijímá

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ježíš hříšné přijímá

O písni

1. Ježíš hříšné přijímá! / Povězte to všem, kdo bloudí, / kdo pro přestoupení svá / Boha bojí se, jenž soudí. / Zde je ten, kdo spasit má, / Ježíš hříšné přijímá.

2. Nejsem hoden milosti, / ale uvěřil jsem slovu, / že smím doufat s radostí, / kající, že přijmeš znovu. / U tebe je záchrana, / Ježíš hříšné přijímá.

3. Pojďte vy, jež tíha vin / jako břímě těžké tlačí, / naše hříchy nese Syn, / jeho dílo spásy stačí. / Odpuštění pro nás má, / Ježíš hříšné přijímá.

4. Kdo se k němu přiblíží, / toho nikdy nevyhání, / s láskou na nás pohlíží, / miluje nás bez přestání. / Nový život pro nás má, / Ježíš hříšné přijímá.