Píseň EZ 690 - Soudce všeho světa, Bože

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Soudce všeho světa, Bože
Stejný nápěv jako: EZ 419, EZ 530, EZ 548

O písni

1. Soudce všeho světa, Bože, před trůnem tvým nepomůže žádnému krása, moc jeho, byť měl slávu světa všeho.

2. Jediné může pomoci uniknout pekla zlé moci, být v srdci pokorný tichý, své vyznávat Bohu hříchy.

3. Kdo se před tváří tvou sklání, smí doufat v tvé smilování, v lásce že hříšné přijímáš, svým slovem duši těšit znáš.

4. Slituj se, Pane, nade mnou, dávej vždy duši pokornou, ať tvoje milost, láska tvá v mém srdci navždy zůstává.

Nahrávky