Píseň EZ 682 - Dnes k svému stolu zve nás Pán

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Dnes k svému stolu zve nás Pán

O písni

1. Dnes k svému stolu zve nás Pán. I hříšník bude uvítán. Jak vzácné je, když stoluje dárce spásy s námi.

2. Snad máme bolest, trápení. Zde ale radost pramení. Jak vzácné je, když stoluje dárce spásy s námi.

3. I vinu, která tíží nás, on z našich ramen snímá zas. Jak vzácné je, když stoluje dárce spásy s námi.

4. Co znamená ta hostina? Že nový věk už začíná. Jak vzácné je, když stoluje dárce spásy s námi.

5. Ty, Kriste, dej nám pokrm svůj a Duchem svým nás posiluj. Jak vzácné je, když stoluje dárce spásy s námi.