Píseň EZ 673 - Dej odvahu včas slyšet

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Dej odvahu včas slyšet

O písni

1. Dej odvahu včas slyšet, / co pro nás, Pane, máš / a přijmi dík, / že s námi počítáš.

2. Dej odvahu žít, doufat, / když není vidět cíl, / a přijmi dík, / žes láskou ujistil.

3. Dej odvahu dnes sloužit, / ať den je nebo noc, / a přijmi dík, / že jdeš nám na pomoc.

4. Dej odvahu se ztišit / i mlčet před tebou / a přijmi dík / za všechnu přízeň svou.

5. Dej odvahu mít víru, / že jediný jsi Pán, / a přijmi dík, / že nevzdálil ses nám.