Píseň EZ 640 - Noc odchází a svítá den

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Noc odchází a svítá den
Stejný nápěv jako: EG 438

O písni

1. Noc odchází a svítá den, ó Pane náš, buď pochválen, buď tobě díky, ty Otčenáš, že až posud nás v péči máš.

2. Bud' blízký nám i v tomto dni, vždyť nejsme víc než pocestní, svou věrnou mocí při nás stůj, před každým zlým nás ochraňuj.

3. Svou mocnou rukou vládni nám, ať zřejmé je, kdo je náš Pán, a věrohodné jméno tvé ať svými činy světíme.

4. Svým požehnáním v tento den i nám buď věrně přítomen, ty laskavý jsi, Otče náš, co nám je třeba, dobře znáš.

5. Pro Syna tvého Ježíše ať naše dílo daří se a před tvým soudem obstojí, až propustíš nás v pokoji.