Píseň EZ 635 - Tvá, Pane, láska

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Tvá, Pane, láska

O písni

1. Tvá, Pane, láska nám sílu dává, je jako číše vody studené. Má sílu těšit smutnou duši a zvednout tělo zemdlené.

2. Tvá milost, Pane, je nekonečná, své odpuštění nám všem dáváš zas! Tvým darem je i milý úsměv těch, kteří žijí vedle nás.

3. Ve víře dáváš nám poznat, Pane, že nejsme sami - s námi přebýváš, Svým pokojem a požehnáním bohatým činíš život náš.

4. Tvé svaté slovo nás moudře vede a učí cestě, po níž třeba jít. Jen odvahu mít spolehnout se a podle tvého slova žít.

5. Co jen je člověk, čím zasloužil si, že, Pane, ty jsi na něj pamětliv? Pochopit nelze, snad jen žasnout! Dík budu vzdávat, co jsem živ.