Píseň EZ 633 - Před trůnem, kam modlitba má pozvedá se

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Před trůnem, kam modlitba má pozvedá se

O písni

1. Před trůnem, kam modlitba má pozvedá se a odkud, Bože, soudíš svět, jsou všichni lidé stejně blízko ke tvé spáse, velcí i bezvýznamní na pohled.

2. Jen cesta, kde víra kráčí v upřímnosti a nikdy nenechá se svést, jen taková nás vede vpravdě do plnosti, ta jediná je schůdná ze všech cest.

3. Jen srdce, co dobrotou se naplnilo, sklání se před tvou milostí, tvé nekonečné lásce aby blízko bylo a hřálo nadějí a radostí.

4. Jak toužím své srdce vložit do tvých dlaní - ať, Bože, dá se tebou vést, ať nalezne tu pravou cestu bez váhání a může tvoji lásku v sobě nést.