Píseň EZ 624 - Já, Hospodine, jedno vím

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Já, Hospodine, jedno vím
Stejný nápěv jako: EG 70

O písni

1. Já, Hospodine, jedno vím: / sloužit ti chci i s domem svým / a ctít tě jako Krále. / Dům otevřen je, pojď jen dál. / Hleď: vše, co mám, to tys mi dal, / buď s námi dnes i stále. / Stálou skálou / buď svým slovem / v domě novém / všem nám, Pane. / Tvoje vůle ať se stane.

2. Když základy dům z víry má / a o tebe se opírá, / když tvá jej ruka staví, / pak pokoj dýchá z jeho stěn / a pokorou je naplněn. / Tak vzniká domov pravý. / Stálou skálou / buď svým slovem / v domě novém / všem nám, Pane. / Tvoje vůle ať se stane.

3. Ti, kteří s tebou stavějí, / ti mají velkou naději, / že dům stát bude pevně. / Ty stavitel jsi nejlepší / a nikdo z nás tě nepředčí, / ty, Tvůrce nebe, země. / Stálou skálou / buď svým slovem / v domě novém / všem nám, Pane. / Tvoje vůle ať se stane.