Píseň EZ 613 - Oči všech se upírají

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Oči všech se upírají
Biblický text (citát, či parafráze): Ž 104,27-35

O písni

1. Oči všech se upírají s důvěrou k tobě, Pane, a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Ty otvíráš svou ruku a naplňuješ každého tvora požehnáním.

2. Sláva budiž Hospodinu, sláva mu buď na věky, Pane náš, rozvesel se v skutcích svých. Já zpívati mu budu, já zpívat budu chvály a žalmy Bohu svému.