Píseň EZ 606 - Ať zazní chvála

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ať zazní chvála
Biblický text (citát, či parafráze): Ž 106,1-5

O písni

1. Ať zazní chvála, dík buď vzdán, na věky vládne dobrý Pán. Kdo popsat může, znát, všem nést nesmírnou moc, o slávě zvěst? Kdo ctí vždy právo, Páně hlas, požehnán bývá v každý čas.

2. Bože, lid svůj vždy v péči měj, i mne svou láskou provázej. Radost i víru dávej všem, kdo touží být tvým národem, svým věrným spásou zůstaň sám, s nimi svou chloubu v tobě mám.