Píseň EZ 602 - Svou víru s nadějí

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Svou víru s nadějí

O písni

1. Svou víru s nadějí spolu vyznávejme v Boha Otce mocného, Tvůrce nebe i země.

2. Svou víru vyznejme v Syna jediného, Pána svého Ježíše, Spasitele našeho.

3. Z Marie narozen, neb svatý Duch tak chtěl, utrpením pokořen, v hrůze kříže zemřít šel.

4. Ráno dne třetího byl vzkříšen, z hrobu vstal. K svému Otci v nebesích vrátil se jak mocný král.

5. Z trůnu Panovníka sám na svět přijde zas, aby soud svůj vyhlásil národům v poslední čas.

6. Svou víru vyznejme v moc Ducha svatého, který církev shromáždil k spáse lidu věrného.

7. Hříchů odpuštění, ze smrti vzkříšení, s nadějí vyznávejme i věčné spasení.

8. Náš Pane laskavý, slyš naše vyznání, milostí svou obdařuj, dávej své požehnání.