Píseň EZ 558 - Blíž tobě, Bože můj

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Blíž tobě, Bože můj
Biblický text (citát, či parafráze): Gn 28,11n

O písni

1. Blíž k tobě, Bože můj, k tobě vždy blíž, sám ty mne posiluj, nésti uč kříž; z bídy vin můj hlas slyš, v Kristu ty o mně víš, v Kristu ty o mně víš, mne potěšíš.

2. Přes noc s tvým Jákobem, když zhasla zář, ukládám unaven, na kámen tvář; sám ty se ke mně znej, v milosti ostříhej, v milosti ostříhej, v své ruce skrej!

3. Žebřík, jenž otvírá nebesa tvá, kříž, kde Pán umírá, mně zůstává. Dáváš mi tento kříž, pro který tobě blíž, pro který tobě blíž býti smím již.

4. Bídný jsem hříšník jen, však div se stal, slávy než vzejde den, můj jsi již Král. Království tvé již mám, spásu tvou přijímám, spásu tvou přijímám, nejsem již sám.

5. K tobě teď branou sám Kristus mi je, jí jen se ubírám z nepokoje. K životu přivádíš, v náruči tvé teď již v náruči tvé teď již složit smím kříž.


Přílohy