Píseň EZ 553 - Můj Pane, srdcem tě i rty

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Můj Pane, srdcem tě i rty
Stejný nápěv jako: EZ 178, EZ 411, EZ 698, EG 322

O písni

1. Můj Pane, srdcem tě i rty, / aj, ctíti hotov jsem / a svědčit o tvé dobroty / bohatství velikém.

2. Vím, že jsi pramen milosti, / všech darů studnice, / z níž váží pro nás v hojnosti / tvá štědrá pravice.

3. Co jsme my, Pane, v světě všem? / Co je i život náš? / Zda vše, co svým zde jmenujem, / ty sám nám nedáváš?

4. Když srdce naše krvácí, / tvé rámě blízké jest; / to pláč náš v radost obrací, / a tak tvou množí čest.

5. Ó vzchop se, duše, k chválení / a zvučně prozpěvuj: / ten, z něhož vše se pramení, / ten Pán a Bůh je tvůj!

6. Tvé dědictví, tvá skrýš, tvůj hrad, / tvá pavéza i štít, / tvé spasení, všech darů sklad / on sám chce věčně být.

7. Nuž, spusť se ještě na něho / i dále v tichosti, / tak dojdeš štěstí pravého / a v nebi radosti.