Píseň EZ 549 - Chvaliž Hospodina, slávy vždy krále mocného

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Chvaliž Hospodina, slávy vždy krále mocného
Stejný nápěv jako: EG 316, EG 317

O písni

1. Chvaliž Hospodina, slávy vždy Krále mocného, / ó duše má, nebo tužba to srdce je mého. / Shromažďte se, / harfy ať tón ozve se, / zpívejte chvalozpěv jeho!

2. Chvaliž Hospodina, jenž všechno slavně spravuje, / na perutích orličích tebe mocně zdržuje / a vede tě / dle srdce svého v světě, / tvá duše to pociťuje.

3. Chvaliž Hospodina, jenž tě tak skvěle spořádal, / život dal, v lásce sprovázíval, víc nežlis žádal. / Kolikrát již, / bídy, když tížil tě kříž, / nad tebou křídla rozkládal!

4. Chvaliž Hospodina, jenž tobě věrně žehnává, / jenž z nebe svého hojné rosy lásky ti přává; / pamatuj jen, / jak vpravdě mocný je ten, / u něhož láska je pravá.

5. Chvaliž Hospodina! Vše vyznej, že on je Pánem! / Co živo, chval Boha! Ezer mu postavte kámen! / On Otec tvůj, / ó duše má, pamatuj! / Chválíc ho, vděčně rci: Amen.

Noty k Bachově čtyřhlasému zpracování tohoto chorálu je možné stáhnout choralwiki:Lobe_den_Herren_(Johann_Sebastian_Bach).